SPØRREUNDERSØKELSE

Målgruppe: distributører, importører, spesialforretninger, markedsførere, butikkjeder
Italiensk firma interessert i å entre det norske markedet.
Firmanavn: Bonifiche Ferraresi (www.bonificheferraresi.it)
Merke: Le Stagioni d’Italia (https://www.lestagioniditalia.it/en)
Produksjon for det norske markedet: urte-te og infusjoner.

Vi ber om noen få minutter av din tid til å besvare noen spørsmål.

Type innpakning