Det Norsk-Italienske Handelskammeret informerer om muligheter, anbudsfrister og pågående prosjekter.
For informasjon, vennligst skriv til am@nihk.no