Christopher W. Husebye

Presidente

Christopher har 15 års erfaring fra forretningsjuridisk virksomhet. Han har omfattende kompetanse innen corporate/M&A, med hovedvekt på oppkjøp, fusjoner, restruktureringer, selskapsdokumentasjon, due diligence og avtaleforhandlinger. Christopher har vært en sentral rådgiver i mange større transaksjoner og virksomhetsoverdragelser for både norske og internasjonale selskaper inkludert private equity-fond.
Han har videre lang erfaring med teknologijuss generelt og IT-kontrakter spesielt, og har bistått både kunder og leverandører innen IT, telekom og annen industri med utarbeidelse og forhandling av kontrakter.
Christopher har videre gode kunnskaper innen IPR (Intellectual Property Rights), herunder opphavsrett, registrering, forvaltning og beskyttelse av varemerker, kjennetegn og domenenavn, samt erfaring med ulike typer distribusjonsavtaler. Han har også jobbet mye med personvernrettslige spørsmål.

Antonio Mancini

Vice President

I Norge har jeg studert markedsføring med spesialisering på internasjonal markedsføring ved IHM Business School. Siden 1996 har jeg ledet et møbelimporselskap (Made in Italy) for HoReCa prosjekter, skoler, kontorer og offentlige prosjekter. Jeg er kasserer i det italienske kjøkkenakademiet, Oslo-delegasjonen. Siden 2009 har jeg vært nestleder i NIHKs styre, Norsk-Italiensk Handelskammer i Oslo. I 2013 grunnla jeg et nytt norsk importselskap med sikte på å importere italienske matvarer til konkurransedyktige priser. Jeg skriver og snakker godt norsk og engelsk. I tillegg har jeg gode kunnskaper om italiensk og norsk kultur, samt om ITA-NOR, kunnskapsnettverket i næringslivet i en rekke økonomiske sektorer. Jeg tror virkelig på det potensialet som finnes i Italia og Norge i form av menneskelige, kulturelle og økonomiske ressurser.

Gabriella Lombardi

General Director

Jeg har 30 års erfaring innen internasjonal handel og fremme av handelssamarbeid og har styrt viktige offentlige kontorer, som Madrid Foreign Trade Institute. Deretter reiste jeg til Skandinavia for å lede ICE Oslo og Rejkavik. På Balkan ledet jeg ICE Agency i Tirana og ICE Pristina. I løpet av min karriere var jeg ansvarlig for de internasjonale initiativene til ICE for å støtte Italias kandidatur til EXPO Milano 2015. Jeg har spesialisert meg innen PR og B2B-møter mellom selskaper i forskjellige land. I en periode var jeg også assisterende leder for lederen av økonomisk politikk ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Roma “La Sapienza” .

Caterina Gaeta

Avvocato

Caterina Håland Gaeta er spesialisert innen strafferett og prosedyre med tung kompetanse innen økonomisk kriminalitet. Hennes spesialkompetanse omfatter blant annet norske strafferettslige bestemmelser av EØS-rettslig opprinnelse, herunder verdipapirhandelloven-innsidehandel og markedsmanipulasjon, korrupsjon og miljøkriminalitet. Caterina bistår selskaper og privatpersoner som forsvarer i Økokrimsaker, og har derfor betydelig erfaring innen håndtering av krisesituasjoner, strategisk rådgivning, bistand i forbindelse med forberedelse til og gjennomføringen av intervjuer og avhør. Hun arbeider også med granskninger, og bistår blant annet selskaper i interne og eksterne granskningsprosesser. Hun prosederer jevnlig for domstolene, særlig som forsvarer i straffesaker, og har prosedert i flere av de største saker om økonomisk kriminalitet i Norge de siste årene. Caterina har i tillegg bred internasjonal erfaring, og snakker seks språk flytende.

Nina Reiersen

Avvocato

Nina Reiersen har 27 års erfaring som advokat med vekt på familie – arv og skifte. Hun har tette bånd til Italia, og kjennskap til italiensk lovgivning i familierett, arv og skifte, og kjøp og salg av fast eiendom i Italia. Reiersen er tilknyttet advokat Lorenzo Spallina i Roma. Han har bodd i Norge, og snakker godt norsk. Begge har et stort kontaktnett i Norge og Italia som klientene kan nyte godt av på flere områder.

Eugenia Filip Tecusan

Dott.ssa

Jeg er rådgiver i Eures i Oslo og jobbet tidligere med arbeidsformidling i Aetat, (NAV).