På anmodning yter det Norsk-Italienske Handelskammeret førsteklasses gratis informasjon om økonomiske og kommersielle markeder.