Norsk-Italiensk Handelskammer (NIHK)/Camera di Commercio italo-norvegese har som hovedformål å fremme og styrke handel mellom italienske og norske selskaper. NIHK samler bedrifter og individuelle gründere fra de to landene for å stimulere økonomisk og handelsmessig samarbeid. I tillegg ønsker vi å øke våre medlemmers forretningsmuligheter ved å informere om relevante forretningsforbindelser og legge til rette for et større samspill med myndigheter og bransjer.

NIHK tilbyr tjenester som legger til rette for samarbeid mellom virksomheter på det norske og italienske markedet for ethvert selskap som ønsker å utvikle sin virksomhet og å utvide kontaktnettet mellom Italia og Norge.

Eksempel på medlemmer av Norsk-Italiensk Handelskammer/ Camera di Commercio italo-norvegese er fysiske personer, organisasjoner, institutter og andre virksomheter eller operatører som er interessert i et internasjonalisert næringsliv og handel mellom Italia og Norge.

MÅL

  • Formidle informasjon som er nyttig for fremveksten av nye investeringsmuligheter og opprettelsen og utviklingen av italienske og norske selskaper
  • Oppdatere tilknyttede selskaper gjennom løpende kommunikasjon: Informasjonssamordningen skal informere, analysere og beskytte interessene til medlemmene
  • Organisere arrangementer som konferanser, utstillinger og messer for å fremme økonomiske relasjoner, entreprenørskap, samt kulturelle og sosiale initiativer mellom de to landene
  • Oppfordre til utveksling av informasjon, redaksjonell og kommersiell informasjon mellom alle de italienske selskapene som driver virksomhet i Norge og omvendt
  • Organisere kommersiell virksomhet for å fremme og forbedre forretningsforbindelser mellom de to landene
  • Fremme et positivt bilde av Norge i Italia og av Italia i Norge
  • Stimulere utvekslingen mellom de to landene
  • Oppmuntre til nytt samarbeid mellom det italienske og det norske næringslivet