Det Norsk-Italienske Handelskammeret jobber kontinuerlig med de italienske institusjonene i Norge (den italienske ambassaden i Oslo, det italienske kulturinstituttet i Oslo, det norske agenturet for det norske markedet, Oslo-komiteene, den unge italienske foreningen, foreningen Italiensk Kulturforening i Stavanger, Samfunnet Dante Alighieri i Oslo, Kristiansand, Halden, Trondheim, Bergen, Stavanger, Røst, Encal-Inpal Patronate) og norske institusjoner i Italia (Den norske ambassaden i Roma, Innovasjon Norge Italia, Det norske institutt i Roma og de norske honorære konsulatene i Italia).