Den vakre Oslofjorden er i likhet med andre havområder forsøplet av plast og annet avfall. For å identifisere søppelet ønsker Oslo Havn å ta i bruk droner, altså ubemannede fartøy. Kartleggingsarbeidet med dronene begynner til våren. Deretter skal søppelet hentes opp på andre måter. Neste år skal et el-drevet skip med kran også bidra med å rydde opp i fjorden.

Kampen for et grønnere Oslo har bidratt til en stadig økende interesse for å rydde opp i Oslofjorden. Flere dronefirmaer kommer til å konkurrere om å få levere dronene som skal brukes.