Prisøkningen på elektrisitet i Norge har ført til høyere utgifter for både husholdninger og næringslivet.

I 2017 var prisen (inkludert skatt og nettverksdekning) på 98,4 øre per kWh, dvs. 5,1 % mer enn i 2016.

I gjennomsnitt betaler norske familier nå 33 øre/kWh for strømforsyningen, selv om prisen varierer noe mellom ulike områder.

For tertiær sektor er prisen 30,8 øre/kWh (ekskl. skatt og nettverksdekning), og strømprisene økte med 5,5 % fra 2016 til 2017.

KILDE: www.ssb.no