Etterspørselen etter nye boligprosjekter har gått ned, mens veksten i ordreetterspørselen for andre bygninger har økt.

Det er dermed skapt en positiv utvikling i bygg- og anleggsbransjen i 2017.