Win Wind-prosjektet har til hensikt å vinne sosial aksept for bruk av vindenergi i Europa i områder som i daga mangler slike ressurser (WESR).

Norge, Italia, Tyskland, Latvia, Polen og Spania deltar i prosjektet. Disse seks landene representerer store variasjoner i bruk av vindenergi. Prosjektet varer i 30 måneder fra oktober 2017 til mars 2020 og koordineres av Universitetet i Berlin. Win Wind analyserer de etniske, miljømessige og sosioøkonomiske betingelsene i regionene som undersøkes, for å finne årsaker til forekomsten av vindenergi, i tillegg til å foreslå konkrete løsninger som kan øke bruken av denne energiformen.