Fra nord til sør i Norge på mindre enn tolv timer på motorvei

Det mest fremtidsrettede prosjektet de senere årene er ideen om å skape en forbindelse tvers gjennom landet som gjør det mulig å halvere reisetiden.

Arianna Minoretti, 38, fra Como jobber i Statens vegvesen og skal lede arbeide, som innebærer at det skal bygges nedsenkede broer i fjordene. Brorene forankres på ca. 30 meters dybde for å sikre kjølen på skip og ferjer.

Prosjektet forventes å være ferdig i 2035 og har en anslått kostnad på rundt 25 milliarder euro. Kostnadeen skal dekkes gjennom fortjenesten fra oljeindustrien og understreker den grønne politikken som er vedtatt av den norske regjeringen.