Kulturetaten i Oslo kommune har tatt initiativet til det toårige prosjektet Oslo Pilot. Kuratorene Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk er ansatt for å utforske kunstens rolle i og for det offentlige rom. Prosjektet skal undersøke fire temaer: Reaktivering, Periodisitet, Forsvinning og Offentlig.

Problemstillingene utforskes av kunstnere, poeter, kuratorer, forfattere og andre spesialister under hele OSLO PILOT og på tvers av forskjellige arbeidsformer.