Ifølge Navs sesongjusterte data ble det registrert 1.700 færre helt arbeidsledige personer i november sammenlignet med i fjor. Arbeidsledigheten i Norge er nå 3%.

Brutto arbeidsledighet som i tillegg omfatter arbeidssøkende som deltar i Nav-tiltak, er også redusert med 1.700 personer.

Ved utgangen av november var 64.200 arbeidsledige registrert hos Nav. Det utgjør en nedgang på 13.900 sammenlignet med november i fjor. Andelen arbeidsledige falt derfor fra 2,8 til 2,3 prosent. I Oslo er andelen helt arbeidsledige nå 2,5 prosent.

Totalt 84.700 personer ble registrert som enten heltidsarbeidende, eller jobbsøkende som deltar i Nav-tiltak. Det er 13.800 færre enn for et år siden og tilsvarer 3 % av arbeidsstyrken.