Stadhavet er det mest værutsatte og farligste havstykket som finnes langs norskekysten. Målet med byggingen av den undersjøiske tunellen for skip er å sikre en tryggere seilas langs Stad.

Området er svært vakkert, men vanskelig å ferdes på. Tunellen vil koble Moldefjorden med bukten Kjødepollen og vil forenkle bruk av maritim transport og redusere forurensning fra veitransport. Tunnelkonstruksjonen antas å være ferdig i 2023 og vil kreve utgravning, samt bygging av havner og infrastruktur for å håndtere maritim trafikk.

Takket være Stadtunnelen reduseres reiseveien uten at landskapet endres. Tunnelprosjektet støttes av lokale myndigheter, som ser et stort potensiale for turisme.