Vi fremmer og styrker handelen mellom italienske og norske bedrifter
Vi tilbyr gode tjenester, som bidrar til å forbedre din virksomhet
Vi tar initiativ og organiserer arrangementer for å fremme og øke forretningsforbindelsene mellom de to landene
Vi kjenner til og informerer om nye investeringsmuligheter

Norsk-Italiensk Handelskammer (NIHK)/Camera di Commercio italo-norvegese har som hovedformål å fremme og styrke handel mellom italienske og norske selskaper. NIHK samler bedrifter og individuelle gründere fra de to landene for å stimulere økonomisk og handelsmessig samarbeid.

I tillegg ønsker vi å øke våre medlemmers forretningsmuligheter ved å informere om relevante forretningsforbindelser og legge til rette for et større samspill med myndigheter og bransjer.

BLI MEDLEM AV VÅRT HANDELSKAMMER

Vi tilbyr et bredt spekter av kommersielle tjenester som er designet for å hjelpe bedrifter og enkeltpersoner

BILATERALE FORBINDELSER

  • Forholdet mellom Italia og Norge er godt. Landene har sammenfallende synspunkter på de fleste store internasjonale spørsmål (menneskerettigheter, bekjempelse av fattigdom, nedrustning og ikke-spredning av atomvåpen). De er sterke allierte og partnere i NATO. Selv om Norge ikke er medlem av EU, overholdes reglene for det indre markedet gjennom EØS-avtalen, og sikrer italienske arbeidstakere full likebehandling i forhold til norske kolleger.

Norsk-Italiensk Handelskammer

For ytterligere detaljer og informasjon, vennligst kontakt oss på info@nihk.no

ABONNER PÅ NYHETSBREVET

du vil motta oppdateringer med siste nytt